B1 B2 B3

Referencer:

Entreprenørfirmaet Ivan Bastrup Jakobsen har gennem årene siden starten i 1997, udført mange forskellige opgaver, vi vil nævne nogle af opgaverne i følgende reference liste:

·         Vestforsyning Erhverv Holstebro. Regnvandsbassin optimering, nye kloakker og brønde nye basin.

·         Naturgas ledninger. For HMN i Sdr. Vium. 5,5 km Ø 200 gasledninger nedgravninger m. specialkasse udføres i underentreprise for Tjele Entreprenør. TEF.

·         Karup Kartoffelmelfabrik. Nedgravning af Ø 400 fjernvarmerør til Karup varmeværk.

·         Karup Kartoffelmelfabrik. Div. Gravearbejde og etablering af pumpeledninger i pvc og PE for udsprøjtning af vaskevand. Incl. Trykprøvninger.

·         Finafretning med bullblaster til kunstgræs hos Vandel idrætsefterskole, i underentreprise opgave for Sejer Pederser.

·         Thise Mejeris Ostelager i Bovbjerg. Jord, kloak og belægninger i underentreprise for Ginnerup A/S.

·         Forsyning Helsingør: udføre jord, beton, kloak og belægning til ny klimaskærm omkring Hellebæk Vandværk.

·         Finafretning med Bullblaster til Offshore Kaj i thyborøn i underentrepriser for Ivan Jakobsen A/S struer

·         Ny flyde Dok Thyborøn. Udførelse af vej og regnvandsanlæg til Dok. Udført i underentreprise for Entreprenør Troels Hviid.

·         Ridebane afretninger Holstebro sports ride klub.

·         Holstebro Motorvej. Udførelse af div. Transportopgaver, gravearbejde for Kølkær Entreprenørforretning.

·         Markdrænopgaver for forskellige landmænd med special drænkasse og 3 D gravemaskine.

·         Mindeparken for Jyllandsslaget. Etablere fundamenter samt placering af mindestene, samt opsætning af 170 figuer omkring mindestene. Udført for JD Contraktor.

·         Etablering af endnu en stor sø hos den smukke  Nederkjærsholm Hovedgaard v. Thorning. Udført for Danboring Holding A/S.

·         Sct. Georges Museum i thyborøn. Nedspuling af stålbjælker til spuns, udført for Bjarne Ørts Murer og entreprenør.

·         Energi Net DK. Udføre jord og belægninger til ny højspændingsbygning i Struer. Som underentreprenør for Ole Ibsen A/S.

·         Ejler Thomsen Alufacader. Udføre udviddelse af lagerplads incl. Afløb og belægningsarbejde.

·         Storådalen Golfbane Holstebro. Ombygninger af hul 5, 11, nye omgivelser ved søer.

·         Storådalen Golfbane Holstebro. Forberedende arbejde til asfaltvej, samt belægninger ved starterhus.

·         Vinding Landæg. Forberedende arbejde til asfalt og belægninger ved Hønsefarm.

·         Holstebro Kommune Miljø afdeling. Genslyngning af Grydeå.

·         Holstebro Kommune Miljø afd. Genslyngning af Gjæven Å. M.m

·         Handbjerg Marina. Udførelse af kystsikring, indbygning af ler, granitblokke, betonblokke, div. Planeringsarbejder.

·         Niels Lyhne Jensen, Dambrug i Haderup. Jordarbejde ved nye dammer.

·         Bur VVS. Nedgravning af mange jordvarmeanlæg.

·         For Private at udføre Beplantet filter og tryknedsivningsanlæg og til 10 PE.

·         Filskov Energi. Udføre forberedende arbejde for asfaltveje omkring Biogasanlægget.

·         Nedgravning af 10 km Gasledninger ved Tarm for Telka A/S

·         Give Golfbane. Ombygning af Fairway. Jordarbejde.

·         Lemvig Biogas. Etablere veje og klargøring til asfalt, samt div. Opgravninger til rør.

·         Dueholm Æg. Ørskovgaard nye hønsehuse. Jordarbejde i 3D, forberedende planeringsarbejder med gravemaskine og doser ca. 30.000 m2 planeringsopgave.

·         Jordarbejde til 65.000 ton melsilo nr. 4 ved Karup Kartoffelmelfabrik for KMC.

·         Andels Kartoffelmelfabrikken Midtjylland v. Brande. Etablering af 50.000 m3 Frugtvandslagune. Jord, rør, geomembran i entreprise.

·         Gråkjær Industribyg A/S. belægningsarbejde ved Alfa-Laval i Ålborg.

·         NRE Danmark. Jord, kloak samt belægning for Rema 1000 Ellebæk i Holstebro.

·         NRE Danmark Jord, kloak samt belægning for Jem & Fix i Bjerringbro.

·         Århus Universitet. DJF Foulum. Etablering af 8 rums plansilo med dobbeltvægge i total entreprise.

·         Vinding Landæg. Jord, kloakarbejde til 56 meters udviddelse af eks. Hønsehus.

·         Dansk Hal Byggeri, Jord, beton og kloak til ny ridehal ved Bråskovgaard efterskole.

·         Handbjerg Kystbeskyttelses laug. At udlægge granit sprængsten til kystbeskyttelse.

·         Måbjerg Biogas- Fortanke til rågylle hos forskellige gylleleverandører, med tilhørende følere osv.

·         KMC Renseanlæg i Brande, jordarbejde til procestanke, pumpeledninger m.m.

·         Struer Golf Klub, ny sø, Græsbunker og div. drænopgaver.

·         Dansk Hal Byggeri, Jord - Kloak arbejde til 1.500 m2 Husdyrplatform v. DJF Foulum

·         DJF Foulum 15.000 m2 Pileanlæg som vegetationsfilter m. tilhørende udligningsbassin.

·         DJF Foulum 7.500 m2 Sprinkler anlæg for overfladevand fra oplagspladser m.m.

·         DJF Foulum, Beach Volley bane og div. belægnings opgaver ved bygninger.

·         Århus Universitet ved DJF Foulum: Nyt regnvands anlæg ved Pelsdyr farm.

·         DJF Foulum: Tilstands vurderinger og trykprøvninger af eks. gylle/markvandsledninger.

·         DJF Foulum: Div. vejarbejder, kant forstærkninger. Flise/belægningsarbejder.

·         Stigsnæs Vandrens i Skælskør: Jord og kloakarbejde til 3 stk. 7.500 m3 Agritanke.

·         Danish Malting Grup, Vordingborg: jord, beton og kloak til 1 stk agritank m. teknikbygning.

·         Ejendomselskabet Storegade 40, Brande: ombygning af eks. boligblok/ejendom i kælder og udenomarealer, m. kloak, beton, belægning.

·         Ikast -Brande Kommune, ombygning af Teglgaardsvej/Guldforhovedvej i Bording: jord og belægning.

·         Ib Mikkelsen Bur: jord og beton arbejde til minkhaller.

·         Kloak i åbent land hos private i form af nedsivningsanlæg.

·         Kloak i åbent land hos Marco Oldenhoff 10 PE beplantet filter fra Kilian Water.

·         Kloak i åbent land hos Einar Støvring 5 PE beplantet filter.

·         Kloak i åbent land hos Morten Thise, 10 PE WS bioclean minirenseanlæg.

·         Henny Lyhne Jensen Sjørup, jord-kloak til ny hus.

·         Andreas Jørgensen Feddet 26, jord-beton-kloak og gartner arbejde til ny Passiv Plus Hus incl. jordvarme.

·         Niels Thøgersen Fousing. Etablering af jordvarme anlæg.

·         Moesgaard Meat: etablering af pumpestation og Flowmåler brønd for spildevand.

·         Handbjerg kystbeskyttelses laug: Genetablere kystsikring m. granit v. strand og vandløb

·         Allan Smærup, Kød DK. jord og kloak til ny skærestue m. tilhørende samletank.

·         Mejdal Petang Bane: etablering af ny bane.

·         Jens Mikkelsen Mariager: ombygge og udvidde eks. svimmingpoolhus. Jord-Kloak-beton og Tømmer arbejde.

·         Kloak i åbent land hos Helene Heinriksen 5 PE BioCube minirens.

·         Kloak i åbent land hos Villy Groth 5 PE WS BioClean.

·         Kloak i åbent land hos Jens P. Jensen 5 PE WS BioClean. 

·         Kloak i åbent land hos Lasse Forbæk, 5 PE Beplantet filter fra Kilian Water.

·         Kloak i åbent Land hos Finn Dahl Hansen 5 PE Beplantet filter.

·         Jakob Nielsen, Pilerenseanlæg 5 PE.m. bundmembran.

·         Struer Forsyning Nedgrave nye vandledninger i Birkild, Fousing og Linde.

·         Sejbæk Dambrug i Sjørup: Ombygning af eks. dambrug til 12 stk. Økologiske jorddammer med separat recirkulering og beluftning.

·         Søbredden i Mejdal v. Holstebro, byggemodning til 5 stk. naturgrunde med meget speciel og unik udsigtsforhold.

·         Feddet i Brande, Byggemodning af 23 stk. byggegrunde med unikke omgivelser.

·         Feddet i Brande, etablering af 3 stk. store søer på ialt 10.000 m2 vandspejl.

·         Struer Kommune; Genslyngning af rørlagt vandløb ved Resen Mose.

·         Struer Kommune: Kloakopgaver i eks. hovedledninger, bl.a. Danmarksgade.

·         Struer Forsyning: Levering og nedgravning af ca. 5 km Ø 110 PE vandledning til Drikkevand, ved Birkildvej og Hedevej.

·         Tilsyns arbejde angående årlige eftersyn af Geomembraner i eks. laguner hos bl.a. Thise Mejeri, Daka i Hedensted, Karup Kartoffelmelfabrik, Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland i Brande, Gerndrup Kartofler.

·         Ikast-Brande Kommune, etablering af stisystem til Feddet boligområde med 2 stk. broer over Brande Å.

·         Ikast-Brande Kommune, Fonnesbæk Dambrug Naturgenopretning m. Søer og gydebanker.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af 7km pumpeledninger til bl.a. vaskevand.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af PE membran som beklædning i ny 2.000 m3 lagertank til sprøjte protamylasse. Samt tilhørende anlægsarbejde til tanken.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af bygningsdele og belægninger til vaskekælder, vandland.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af 3 stk. 5.500 m3 lagertanke til Protamylasse, med tilhørende PEH rørsystemer.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, samt 12 forskelliger kartoffelavlere til fabrikken: etablering af 12 stk.á 5.000 m3 Frugtvandslaguner med tilhørende hegn og rørsystem samt geomembraner.

·         KMC Renseanlæg i Brande, etablering af agri tank 2.350 m3 med tilhørende trykledninger.

·         KMC Renseanlæg i Brande: etablering af betonkar m. spalter for opbevaring af syretanke.

·         Karup Kartoffelmelfabrik: Levering og nedgravning af 40.000 m Ø 200 mm og 160 mm PN 6 trykrørsledninger med tilslutninger til 12 stk. frugtvandslaguner hos div. landmænd.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø afdelingen: Genslyngning af Lilleåens etape v. Christiansminde dambrug og Gl. Råsted Mølle Dambrug.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø: frilægning af Gjæven rørlagte vandløb i Sevel samt gennemførelse af udskiftning af Ø1000 mm Tunnelrør under Djeldvej og div. stenarbejde til vandløb.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø: Genslyngning af Hvolbæk i forbindelse med omlægning af vandføring uden om Holmesø.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø: Genetablering af Fleng Bæk, tidligere rørlagt til Borbjerg Mølle Sø nu omlagt til Holmgaard Å.

·         Karup Å Golfbane: Etablering af 9 hullers pay og play bane samt driving Range.

·         Hessellund Sø Camping: Etablering af 2.000 m2 Potte green "meget udfordrende".

·         Herning Golfbane: Omlægning af 1. og 11. Green med tilhørende nye bunkers.

·         Morsø Golfbane: Underentreprenør med ansvar for udførelse af 18 stk. greens med tilhørende bunkers og fairways

·         Storådalens Golfbane: Etablering af 18 hullers exclusiv golfbane med ált jordarbejde til bl.a. søer, vandingsanlæg, veje og pladser. Ombygning af eks. ejendom til Greenkeeper gård med service værksted og kontor.

·         Struer Golfklub, renovering af Tee-steder v. hul 5, 8 og 9.

·         Resturant Falling Water, Storådalens golfbane: jord, beton og kloakarbejde i forbindelse med byggeriet.

·         Gråkjær staldbyg: jordentreprise til 3 stk. stalde ved Morten Bjerre, Sørvad.

·         Gråkjær Staldbyg: blandet jordarbejde og gyllesystemer til grisestald i Give.

·         Krabbe og Partner: jord, kloak og belægning til TWX ejendomme i Holstebro.

·         Krabbe og Partner: jord, kloak og belægning til 5.000 m2 Industri bygning ved HD ejendomme i Odense

·         LS Trapper og Stål i Ølgod, jord, kloak og belægning i underentreprise.

·         Fjernvarme i Struer Kommune, Underentreprenør til nedgravning af ca. 5 km fjernvarme ledninger i Vejrum.

·         Sica-Tech i Linde: Underentreprenør for etablering af 5.500 m2 sø, med tilhørende baneanlæg til Crosser. 

·         Etablering af Naturlige Søer og vandhuller hos bl.a. Nederkjærsholm i Thorning, Niels Ove Svarre i Filskov, Niels Anton Højgaard Gudum, Asger Graversen i Asp, Ib Mikkelsen Bur, Storåens Golfbane i Holstebro, Karup Å Golfbane, Frank Eskesen i Thorning, Brian Ringsted Fousing, Lars Hviid i Bur. Jesper Ludvigsen Vejrum.

·         Vestforsyning Erhverv Holstebro. Regnvandsbassin optimering, nye kloakker og brønde nye basin.

·         Naturgas ledninger. For HMN i Sdr. Vium. 5,5 km Ø 200 gasledninger nedgravninger m. specialkasse udføres i underentreprise for Tjele Entreprenør. TEF.

·         Karup Kartoffelmelfabrik. Nedgravning af Ø 400 fjernvarmerør til Karup varmeværk.

·         Karup Kartoffelmelfabrik. Div. Gravearbejde og etablering af pumpeledninger i pvc og PE for udsprøjtning af vaskevand. Incl. Trykprøvninger.

·         Finafretning med bullblaster til kunstgræs hos Vandel idrætsefterskole, i underentreprise opgave for Sejer Pederser.

·         Thise Mejeris Ostelager i Bovbjerg. Jord, kloak og belægninger i underentreprise for Ginnerup A/S.

·         Forsyning Helsingør: udføre jord, beton, kloak og belægning til ny klimaskærm omkring Hellebæk Vandværk.

·         Finafretning med Bullblaster til Offshore Kaj i thyborøn i underentrepriser for Ivan Jakobsen A/S struer

·         Ny flyde Dok Thyborøn. Udførelse af vej og regnvandsanlæg til Dok. Udført i underentreprise for Entreprenør Troels Hviid.

·         Ridebane afretninger Holstebro sports ride klub.

·         Holstebro Motorvej. Udførelse af div. Transportopgaver, gravearbejde for Kølkær Entreprenørforretning.

·         Markdrænopgaver for forskellige landmænd med special drænkasse og 3 D gravemaskine.

·         Mindeparken for Jyllandsslaget. Etablere fundamenter samt placering af mindestene, samt opsætning af 170 figuer omkring mindestene. Udført for JD Contraktor.

·         Etablering af endnu en stor sø hos den smukke  Nederkjærsholm Hovedgaard v. Thorning. Udført for Danboring Holding A/S.

·         Sct. Georges Museum i thyborøn. Nedspuling af stålbjælker til spuns, udført for Bjarne Ørts Murer og entreprenør.

·         Energi Net DK. Udføre jord og belægninger til ny højspændingsbygning i Struer. Som underentreprenør for Ole Ibsen A/S.

·         Ejler Thomsen Alufacader. Udføre udviddelse af lagerplads incl. Afløb og belægningsarbejde.

·         Storådalen Golfbane Holstebro. Ombygninger af hul 5, 11, nye omgivelser ved søer.

·         Storådalen Golfbane Holstebro. Forberedende arbejde til asfaltvej, samt belægninger ved starterhus.

·         Vinding Landæg. Forberedende arbejde til asfalt og belægninger ved Hønsefarm.

·         Holstebro Kommune Miljø afdeling. Genslyngning af Grydeå.

·         Holstebro Kommune Miljø afd. Genslyngning af Gjæven Å. M.m

·         Handbjerg Marina. Udførelse af kystsikring, indbygning af ler, granitblokke, betonblokke, div. Planeringsarbejder.

·         Niels Lyhne Jensen, Dambrug i Haderup. Jordarbejde ved nye dammer.

·         Bur VVS. Nedgravning af mange jordvarmeanlæg.

·         For Private at udføre Beplantet filter og tryknedsivningsanlæg og til 10 PE.

·         Filskov Energi. Udføre forberedende arbejde for asfaltveje omkring Biogasanlægget.

·         Nedgravning af 10 km Gasledninger ved Tarm for Telka A/S

·         Give Golfbane. Ombygning af Fairway. Jordarbejde.

·         Lemvig Biogas. Etablere veje og klargøring til asfalt, samt div. Opgravninger til rør.

·         Dueholm Æg. Ørskovgaard nye hønsehuse. Jordarbejde i 3D, forberedende planeringsarbejder med gravemaskine og doser ca. 30.000 m2 planeringsopgave.

·         Jordarbejde til 65.000 ton melsilo nr. 4 ved Karup Kartoffelmelfabrik for KMC.

·         Andels Kartoffelmelfabrikken Midtjylland v. Brande. Etablering af 50.000 m3 Frugtvandslagune. Jord, rør, geomembran i entreprise.

·         Gråkjær Industribyg A/S. belægningsarbejde ved Alfa-Laval i Ålborg.

·         NRE Danmark. Jord, kloak samt belægning for Rema 1000 Ellebæk i Holstebro.

·         NRE Danmark Jord, kloak samt belægning for Jem & Fix i Bjerringbro.

·         Århus Universitet. DJF Foulum. Etablering af 8 rums plansilo med dobbeltvægge i total entreprise.

·         Vinding Landæg. Jord, kloakarbejde til 56 meters udviddelse af eks. Hønsehus.

·         Dansk Hal Byggeri, Jord, beton og kloak til ny ridehal ved Bråskovgaard efterskole.

·         Handbjerg Kystbeskyttelses laug. At udlægge granit sprængsten til kystbeskyttelse.

·         Måbjerg Biogas- Fortanke til rågylle hos forskellige gylleleverandører, med tilhørende følere osv.

·         KMC Renseanlæg i Brande, jordarbejde til procestanke, pumpeledninger m.m.

·         Struer Golf Klub, ny sø, Græsbunker og div. drænopgaver.

·         Dansk Hal Byggeri, Jord - Kloak arbejde til 1.500 m2 Husdyrplatform v. DJF Foulum

·         DJF Foulum 15.000 m2 Pileanlæg som vegetationsfilter m. tilhørende udligningsbassin.

·         DJF Foulum 7.500 m2 Sprinkler anlæg for overfladevand fra oplagspladser m.m.

·         DJF Foulum, Beach Volley bane og div. belægnings opgaver ved bygninger.

·         Århus Universitet ved DJF Foulum: Nyt regnvands anlæg ved Pelsdyr farm.

·         DJF Foulum: Tilstands vurderinger og trykprøvninger af eks. gylle/markvandsledninger.

·         DJF Foulum: Div. vejarbejder, kant forstærkninger. Flise/belægningsarbejder.

·         Stigsnæs Vandrens i Skælskør: Jord og kloakarbejde til 3 stk. 7.500 m3 Agritanke.

·         Danish Malting Grup, Vordingborg: jord, beton og kloak til 1 stk agritank m. teknikbygning.

·         Ejendomselskabet Storegade 40, Brande: ombygning af eks. boligblok/ejendom i kælder og udenomarealer, m. kloak, beton, belægning.

·         Ikast -Brande Kommune, ombygning af Teglgaardsvej/Guldforhovedvej i Bording: jord og belægning.

·         Ib Mikkelsen Bur: jord og beton arbejde til minkhaller.

·         Kloak i åbent land hos private i form af nedsivningsanlæg.

·         Kloak i åbent land hos Marco Oldenhoff 10 PE beplantet filter fra Kilian Water.

·         Kloak i åbent land hos Einar Støvring 5 PE beplantet filter.

·         Kloak i åbent land hos Morten Thise, 10 PE WS bioclean minirenseanlæg.

·         Henny Lyhne Jensen Sjørup, jord-kloak til ny hus.

·         Andreas Jørgensen Feddet 26, jord-beton-kloak og gartner arbejde til ny Passiv Plus Hus incl. jordvarme.

·         Niels Thøgersen Fousing. Etablering af jordvarme anlæg.

·         Moesgaard Meat: etablering af pumpestation og Flowmåler brønd for spildevand.

·         Handbjerg kystbeskyttelses laug: Genetablere kystsikring m. granit v. strand og vandløb

·         Allan Smærup, Kød DK. jord og kloak til ny skærestue m. tilhørende samletank.

·         Mejdal Petang Bane: etablering af ny bane.

·         Jens Mikkelsen Mariager: ombygge og udvidde eks. svimmingpoolhus. Jord-Kloak-beton og Tømmer arbejde.

·         Kloak i åbent land hos Helene Heinriksen 5 PE BioCube minirens.

·         Kloak i åbent land hos Villy Groth 5 PE WS BioClean.

·         Kloak i åbent land hos Jens P. Jensen 5 PE WS BioClean. 

·         Kloak i åbent land hos Lasse Forbæk, 5 PE Beplantet filter fra Kilian Water.

·         Kloak i åbent Land hos Finn Dahl Hansen 5 PE Beplantet filter.

·         Jakob Nielsen, Pilerenseanlæg 5 PE.m. bundmembran.

·         Struer Forsyning Nedgrave nye vandledninger i Birkild, Fousing og Linde.

·         Sejbæk Dambrug i Sjørup: Ombygning af eks. dambrug til 12 stk. Økologiske jorddammer med separat recirkulering og beluftning.

·         Søbredden i Mejdal v. Holstebro, byggemodning til 5 stk. naturgrunde med meget speciel og unik udsigtsforhold.

·         Feddet i Brande, Byggemodning af 23 stk. byggegrunde med unikke omgivelser.

·         Feddet i Brande, etablering af 3 stk. store søer på ialt 10.000 m2 vandspejl.

·         Struer Kommune; Genslyngning af rørlagt vandløb ved Resen Mose.

·         Struer Kommune: Kloakopgaver i eks. hovedledninger, bl.a. Danmarksgade.

·         Struer Forsyning: Levering og nedgravning af ca. 5 km Ø 110 PE vandledning til Drikkevand, ved Birkildvej og Hedevej.

·         Tilsyns arbejde angående årlige eftersyn af Geomembraner i eks. laguner hos bl.a. Thise Mejeri, Daka i Hedensted, Karup Kartoffelmelfabrik, Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland i Brande, Gerndrup Kartofler.

·         Ikast-Brande Kommune, etablering af stisystem til Feddet boligområde med 2 stk. broer over Brande Å.

·         Ikast-Brande Kommune, Fonnesbæk Dambrug Naturgenopretning m. Søer og gydebanker.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af 7km pumpeledninger til bl.a. vaskevand.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af PE membran som beklædning i ny 2.000 m3 lagertank til sprøjte protamylasse. Samt tilhørende anlægsarbejde til tanken.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af bygningsdele og belægninger til vaskekælder, vandland.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af 3 stk. 5.500 m3 lagertanke til Protamylasse, med tilhørende PEH rørsystemer.

·         Karup Kartoffelmelfabrik, samt 12 forskelliger kartoffelavlere til fabrikken: etablering af 12 stk.á 5.000 m3 Frugtvandslaguner med tilhørende hegn og rørsystem samt geomembraner.

·         KMC Renseanlæg i Brande, etablering af agri tank 2.350 m3 med tilhørende trykledninger.

·         KMC Renseanlæg i Brande: etablering af betonkar m. spalter for opbevaring af syretanke.

·         Karup Kartoffelmelfabrik: Levering og nedgravning af 40.000 m Ø 200 mm og 160 mm PN 6 trykrørsledninger med tilslutninger til 12 stk. frugtvandslaguner hos div. landmænd.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø afdelingen: Genslyngning af Lilleåens etape v. Christiansminde dambrug og Gl. Råsted Mølle Dambrug.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø: frilægning af Gjæven rørlagte vandløb i Sevel samt gennemførelse af udskiftning af Ø1000 mm Tunnelrør under Djeldvej og div. stenarbejde til vandløb.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø: Genslyngning af Hvolbæk i forbindelse med omlægning af vandføring uden om Holmesø.

·         Holstebro Kommune Natur og Miljø: Genetablering af Fleng Bæk, tidligere rørlagt til Borbjerg Mølle Sø nu omlagt til Holmgaard Å.

·         Karup Å Golfbane: Etablering af 9 hullers pay og play bane samt driving Range.

·         Hessellund Sø Camping: Etablering af 2.000 m2 Potte green "meget udfordrende".

·         Herning Golfbane: Omlægning af 1. og 11. Green med tilhørende nye bunkers.

·         Morsø Golfbane: Underentreprenør med ansvar for udførelse af 18 stk. greens med tilhørende bunkers og fairways

·         Storådalens Golfbane: Etablering af 18 hullers exclusiv golfbane med ált jordarbejde til bl.a. søer, vandingsanlæg, veje og pladser. Ombygning af eks. ejendom til Greenkeeper gård med service værksted og kontor.

·         Struer Golfklub, renovering af Tee-steder v. hul 5, 8 og 9.

·         Resturant Falling Water, Storådalens golfbane: jord, beton og kloakarbejde i forbindelse med byggeriet.

·         Gråkjær staldbyg: jordentreprise til 3 stk. stalde ved Morten Bjerre, Sørvad.

·         Gråkjær Staldbyg: blandet jordarbejde og gyllesystemer til grisestald i Give.

·         Krabbe og Partner: jord, kloak og belægning til TWX ejendomme i Holstebro.

·         Krabbe og Partner: jord, kloak og belægning til 5.000 m2 Industri bygning ved HD ejendomme i Odense

·         LS Trapper og Stål i Ølgod, jord, kloak og belægning i underentreprise.

·         Fjernvarme i Struer Kommune, Underentreprenør til nedgravning af ca. 5 km fjernvarme ledninger i Vejrum.

·         Sica-Tech i Linde: Underentreprenør for etablering af 5.500 m2 sø, med tilhørende baneanlæg til Crosser. 

·         Etablering af Naturlige Søer og vandhuller hos bl.a. Nederkjærsholm i Thorning, Niels Ove Svarre i Filskov, Niels Anton Højgaard Gudum, Asger Graversen i Asp, Ib Mikkelsen Bur, Storåens Golfbane i Holstebro, Karup Å Golfbane, Frank Eskesen i Thorning, Brian Ringsted Fousing, Lars Hviid i Bur. Jesper Ludvigsen Vejrum.


Kloak

Vores medarbejdere har alle gemmengået kloak/rørlægger uddannelser og står klar til at udføre alle former for kloakarbejde. Kloakarbejde kan bestå af løsninger til private i byzone, kloakløsninger i åbenland, industri og Landbrug.

Udgravning

Vi udfører mange forskellige jordarbejds projekter, både som hovedentreprenør og som underentreprenør i den forbindelse udføres forskellige udgravningsopgaver.

Lad os tage en snak

Vi står altid klar med et godt råd.

Lindtorpvej 1, Linde
7600 Struer

+45 20 66 99 99

+45 97 48 70 49

ivan@ivanbj.dk

adm@ivanbj.dk