B1 B2 B3

Søer

Entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen ApS har gennem mange år etableret søer og vandhuller i det ganske land. Ivan har stor erfaring i anlæggelse af disse i samspild med Natur og Miljø afdelinger i Kommunerne, samt de enkelte lodsejer.
Vi kan være behjælpelige med ansøgninger/tegninger og dialog med Natur og Miljø konsulenter, samt ideer til anlæg.

Vi udfører gravearbejdet med vores store gravemaskiner på larvebånd, hvis nødvendigt på grund af blød bund kan vi bevæge maskinerne på madresser eller køreplader. Planerings arbejde kan tilbydes med dozer eller udføres mange gange også med gravemaskinen. Transport af jord udføres med vores 18T dumpervogne monteret med store og bredde hjulmonteringer for at mindske jordtrykket.

Har du behov for hjælp til etableringer af søer og vandhuller ringer du blot til Ivan på tlf: 20669999.

Nedfor ses eksempler på søer og vandhuller, som vi har etableret.

Projekt med 23 byggegrunde og 10.000 m2 vandoverflade fordelt på tre søer 
samt 8 elledammer bestående af eks. dammer fra tidligere dambrug.
Hele anlægget er udført på tidligere Stampen Dambrug.

Billede af lille sø med tilløb fra Elledamme.

 Lille sø på 1.500 m2 med Elledammer i baggrunden og Stor sø bagved på 6.500 m2
 Herunder ses stor  sø på 6.500 m2 samt 12 stk. byggegrunde med hver deres strand.

 

 


Kloak

Vores medarbejdere har alle gemmengået kloak/rørlægger uddannelser og står klar til at udføre alle former for kloakarbejde. Kloakarbejde kan bestå af løsninger til private i byzone, kloakløsninger i åbenland, industri og Landbrug.

Udgravning

Vi udfører mange forskellige jordarbejds projekter, både som hovedentreprenør og som underentreprenør i den forbindelse udføres forskellige udgravningsopgaver.

Lad os tage en snak

Vi står altid klar med et godt råd.

Lindtorpvej 1, Linde
7600 Struer

+45 20 66 99 99

+45 97 48 70 49

ivan@ivanbj.dk

adm@ivanbj.dk