B1 B2 B3

Udgravning

Vi udfører mange forskellige jordarbejds projekter, både som hovedentreprenør og som underentreprenør i den forbindelse udføres forskellige udgravningensopgaver som fx.

Jord og anlægsopgaver i forbindelse med 60 kV kabel arbejde på landjord incl. kabeltrækninger med special anhænger til 60 kV kabler.

Udgravninger til industrihaller, renseanlæg, veje og pladser.

Udgravninger og etableringer af byggemodningsopgaver med tilhørende belægninger og kloakopgaver.

Udgravninger til trykledninger med specialfremstillede gravekasser som kan nedføre trykrør op til Ø 250 mm PE rør. (Meget effektiv til arbejde i grundvand forhold), rørlægning med udlægning af dækbånd over rørene.

Udgravninger til gylletanke/Industritanke, med speciale i koniske bundplader, eller "skæv fald mod pumpesumpe".

Udgravninger til tunnelrør i veje/vandløb, med tilhørende montagearbejde.

Udgravninger til minkhaller på store åbne arealer som små arealer.

Finreguleringer med fuldautomatisk laserstyret afretter, meget effektiv til pladser, gulve m.m. du sparer materaler ved præcis afretning.


Kloak

Vores medarbejdere har alle gemmengået kloak/rørlægger uddannelser og står klar til at udføre alle former for kloakarbejde. Kloakarbejde kan bestå af løsninger til private i byzone, kloakløsninger i åbenland, industri og Landbrug.

Udgravning

Vi udfører mange forskellige jordarbejds projekter, både som hovedentreprenør og som underentreprenør i den forbindelse udføres forskellige udgravningsopgaver.

Lad os tage en snak

Vi står altid klar med et godt råd.

Lindtorpvej 1, Linde
7600 Struer

+45 20 66 99 99

+45 97 48 70 49

ivan@ivanbj.dk

adm@ivanbj.dk