Vi står ved det vi laver

Vi udfører mange forskellige jordarbejds projekter, både som hovedentreprenør og som underentreprenør i den forbindelse udføres forskellige udgravningensopgaver. Herunder har du et lille udvalg af nogle af de opgaver vi har udført gennem tiderne:

 • Damhus Å, Lavbundsprojekt natur og miljø
 • Andels Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland. Udvidelse af eks. Regnvandsbassin.
 • Holstebro Kommune Teknik og Miljø. Etablere sandfang og sø, ved Damhusvej
 • Skovdyrkerforeningen Vestjylland. Udgravning af søer. Fra 600 m2 til 2000 m2
 • Aarhus universitet, Foulum, 400 meter PE trykledning for gylle samt gylletank. 500 m3 med beton dæk. Landia pumper.
 • Henrik Steiner. Jord, kloak, beton.
 • Karup Kartoffelmelsfabrik. Etablering af 2 stk. brovægte ved protamylasse læsseplads.
 • Karup Kartoffelmelsfabrik. Fundamenter til kapselblæser.
 • Niels S. Hansen. Etablering af sø.
 • Preben Jensen. Støbning af gulv i hal.
 • Gårdejer Niels Riis. Jordarbejde til gylletank.
 • Struer golfklub, etablering af sø til genbrug af vand 5000 m3. Inc. Pumper
 • Andels Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland. Trykrør Fløvej.
 • Troels Juel Sørensen. Drænarbejde
 • KMC a.m.b.a. Jordarbejde til 2 stk. menbrandfilter.
 • Andels Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland. Nedsivning kondensat, Ødegård.
 • Ikast – Brande spildevand. Ny vej AKM Brande.
 • Andels Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland. Udgravning og etablering af holdeplads til lastbiler foran lagune,
 • Handbjerg kystsikringslau, etablering af kystsikring med granit 1500 tons.
 • Andels Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland. Rør og anlægsarbejde til 2 stk. Laguner på 17000m3.
 • Kølkær Entreprenør A/S. Byggemodning Herning. Lægning af Ø1000 beton rør.
 • Camilla og Thomas Estrup Green. Belægning.
 • Kølkær Entreprenør A/S. Natur projekt Villerslev mose.
 • Vestjyske Net Service. Opgravning af eks. Mastefundament.
 • Ikast – Brande kommune. Rør og rensegrøft.
 • Tjele Entreprenørforretning ApS. Nedgravning af 9330 meter gas.
 • Karup karttoffelmelsfabrik. PE trykledninger ca. 25000 meter v. Ny Fabrik.
 • Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen. Afretning af plads.
 • Vinding Landæg. Jordarbejde til 2000m3 hønsehus.
 • Jakob Eriksen. Drænarbejde.
 • Dansk Halbyggeri A/S. Jord, kloak beton vedr. Multihal, Gudenaadalens Frisksole.
 • Kim Væggemose. Belægningsarbejde.
 • Karup Kartoffelmelsfabrik. Tankfundamenter og Tankgaard.
 • Nørmølle´s Maskinservice. Udgravning til Gylletank.
 • Hjarnø Havbrug. Etablering af 2 stk. Slambassinger
 • Vibeke Ørurm. Gravearbejde til Jordvarme.
 • Færch Plast A/S. Regnvands brønde.
 • Handbjerg Marine. Kystsikring
 • Holstebro Sports Rideklub. Etablering af drivgang og plads foran hal.
 • Karup Kartoffelmelsfabrik. Jord og kloak arbejde, Dekanterbygning.
 • Holstebro Kommune teknik og Miljø. Naturgenopretning Stokvad Bæk.
 • Dansk Halbyggeri A/S. Jord, kloak, beton til ny hal, Nøvlingskov efterskole.
 • Karup kartoffelmelsfabrik. Jord og støbearbejde til 2 stk. tankfundamenter.
 • Vejdirektoratet Anlæg og Drift. Udvidelse – Branden omfartsvej.
 • Karup Kartoffelmelsfabrik. Jord, kloak og omlægning af rør til inddamper udvidelse.
 • Tjele Entreprenørforretning ApS. Nedgravning af gas Ausumgaard.
 • Vinding Landæg. Jord, kloak til ny hønsehus.
 • Berit Døj. Kloak separering.
 • Ginnerup A/S. Jord, kloak og belækning Ostelageret Thise mejeri.
 • Vestforsyning Erhverv Holstebro. Regnvandsbassin optimering, nye kloakker og brønde nye basin.
 • Naturgas ledninger. For HMN i Sdr. Vium. 5,5 km Ø 200 gasledninger nedgravninger m. specialkasse udføres i underentreprise for Tjele Entreprenør. TEF.
 • Karup Kartoffelmelfabrik. Nedgravning af Ø 400 fjernvarmerør til Karup varmeværk.
 • Karup Kartoffelmelfabrik. Div. Gravearbejde og etablering af pumpeledninger i pvc og PE for udsprøjtning af vaskevand. Incl. Trykprøvninger.
 • Finafretning med bullblaster til kunstgræs hos Vandel idrætsefterskole, i underentreprise opgave for Sejer Pederser.
 • Thise Mejeris Ostelager i Bovbjerg. Jord, kloak og belægninger i underentreprise for Ginnerup A/S.
 • Forsyning Helsingør: udføre jord, beton, kloak og belægning til ny klimaskærm omkring Hellebæk Vandværk.
 • Finafretning med Bullblaster til Offshore Kaj i thyborøn i underentrepriser for Ivan Jakobsen A/S struer
 • Ny flyde Dok Thyborøn. Udførelse af vej og regnvandsanlæg til Dok. Udført i underentreprise for Entreprenør Troels Hviid.
 • Ridebane afretninger Holstebro sports ride klub.
 • Holstebro Motorvej. Udførelse af div. Transportopgaver, gravearbejde for Kølkær Entreprenørforretning.
 • Markdrænopgaver for forskellige landmænd med special drænkasse og 3 D gravemaskine.
 • Mindeparken for Jyllandsslaget. Etablere fundamenter samt placering af mindestene, samt opsætning af 170 figuer omkring mindestene. Udført for JD Contraktor.
 • Etablering af endnu en stor sø hos den smukke Nederkjærsholm Hovedgaard v. Thorning. Udført for Danboring Holding A/S.
 • Georges Museum i thyborøn. Nedspuling af stålbjælker til spuns, udført for Bjarne Ørts Murer og entreprenør.
 • Energi Net DK. Udføre jord og belægninger til ny højspændingsbygning i Struer. Som underentreprenør for Ole Ibsen A/S.
 • Ejler Thomsen Alufacader. Udføre udviddelse af lagerplads incl. Afløb og belægningsarbejde.
 • Storådalen Golfbane Holstebro. Ombygninger af hul 5, 11, nye omgivelser ved søer.
 • Storådalen Golfbane Holstebro. Forberedende arbejde til asfaltvej, samt belægninger ved starterhus.
 • Vinding Landæg. Forberedende arbejde til asfalt og belægninger ved Hønsefarm.
 • Holstebro Kommune Miljø afdeling. Genslyngning af Grydeå.
 • Holstebro Kommune Miljø afd. Genslyngning af Gjæven Å. M.m
 • Handbjerg Marina. Udførelse af kystsikring, indbygning af ler, granitblokke, betonblokke, div. Planeringsarbejder.
 • Niels Lyhne Jensen, Dambrug i Haderup. Jordarbejde ved nye dammer.
 • Bur VVS. Nedgravning af mange jordvarmeanlæg.
 • For Private at udføre Beplantet filter og tryknedsivningsanlæg og til 10 PE.
 • Filskov Energi. Udføre forberedende arbejde for asfaltveje omkring Biogasanlægget
 • Nedgravning af 10 km Gasledninger ved Tarm for Telka A/S
 • Give Golfbane. Ombygning af Fairway. Jordarbejde.
 • Lemvig Biogas. Etablere veje og klargøring til asfalt, samt div. Opgravninger til rør.
 • Dueholm Æg. Ørskovgaard nye hønsehuse. Jordarbejde i 3D, forberedende planeringsarbejder med gravemaskine og doser ca. 30.000 m2 planeringsopgave.
 • Jordarbejde til 65.000 ton melsilo nr. 4 ved Karup Kartoffelmelfabrik for KMC.
 • Andels Kartoffelmelfabrikken Midtjylland v. Brande. Etablering af 50.000 m3 Frugtvandslagune. Jord, rør, geomembran i entreprise.
 • Gråkjær Industribyg A/S. belægningsarbejde ved Alfa-Laval i Ålborg.
 • NRE Danmark. Jord, kloak samt belægning for Rema 1000 Ellebæk i Holstebro.
 • NRE Danmark Jord, kloak samt belægning for Jem & Fix i Bjerringbro.
 • Århus Universitet. DJF Foulum. Etablering af 8 rums plansilo med dobbeltvægge i total entreprise.
 • Vinding Landæg. Jord, kloakarbejde til 56 meters udviddelse af eks. Hønsehus.
 • Dansk Hal Byggeri, Jord, beton og kloak til ny ridehal ved Bråskovgaard efterskole.
 • Handbjerg Kystbeskyttelses laug. At udlægge granit sprængsten til kystbeskyttelse.
 • Måbjerg Biogas- Fortanke til rågylle hos forskellige gylleleverandører, med tilhørende følere osv.
 • KMC Renseanlæg i Brande, jordarbejde til procestanke, pumpeledninger m.m.
 • Struer Golf Klub, ny sø, Græsbunker og div. drænopgaver.
 • Dansk Hal Byggeri, Jord - Kloak arbejde til 1.500 m2 Husdyrplatform v. DJF Foulum
 • DJF Foulum 15.000 m2 Pileanlæg som vegetationsfilter m. tilhørende udligningsbassin.
 • DJF Foulum 7.500 m2 Sprinkler anlæg for overfladevand fra oplagspladser m.m.
 • DJF Foulum, Beach Volley bane og div. belægnings opgaver ved bygninger.
 • Århus Universitet ved DJF Foulum: Nyt regnvands anlæg ved Pelsdyr farm.
 • DJF Foulum: Tilstands vurderinger og trykprøvninger af eks. gylle/markvandsledninger.
 • DJF Foulum: Div. vejarbejder, kant forstærkninger. Flise/belægningsarbejder.
 • Stigsnæs Vandrens i Skælskør: Jord og kloakarbejde til 3 stk. 7.500 m3 Agritanke.
 • Danish Malting Grup, Vordingborg: jord, beton og kloak til 1 stk agritank m. teknikbygning.
 • Ejendomselskabet Storegade 40, Brande: ombygning af eks. boligblok/ejendom i kælder og udenomarealer, m. kloak, beton, belægning.
 • Ikast -Brande Kommune, ombygning af Teglgaardsvej/Guldforhovedvej i Bording: jord og belægning.
 • Ib Mikkelsen Bur: jord og beton arbejde til minkhaller.
 • Kloak i åbent land hos private i form af nedsivningsanlæg.
 • Kloak i åbent land hos Marco Oldenhoff 10 PE beplantet filter fra Kilian Water.
 • Kloak i åbent land hos Einar Støvring 5 PE beplantet filter.
 • Kloak i åbent land hos Morten Thise, 10 PE WS bioclean minirenseanlæg.
 • Henny Lyhne Jensen Sjørup, jord-kloak til ny hus.
 • Andreas Jørgensen Feddet 26, jord-beton-kloak og gartner arbejde til ny Passiv Plus Hus incl. jordvarme.
 • Niels Thøgersen Fousing. Etablering af jordvarme anlæg.
 • Moesgaard Meat: etablering af pumpestation og Flowmåler brønd for spildevand.
 • Handbjerg kystbeskyttelses laug: Genetablere kystsikring m. granit v. strand og vandløb
 • Allan Smærup, Kød DK. jord og kloak til ny skærestue m. tilhørende samletank.
 • Mejdal Petang Bane: etablering af ny bane.
 • Jens Mikkelsen Mariager: ombygge og udvidde eks. svimmingpoolhus. Jord-Kloak-beton og Tømmer arbejde.
 • Kloak i åbent land hos Helene Heinriksen 5 PE BioCube minirens.
 • Kloak i åbent land hos Villy Groth 5 PE WS BioClean.
 • Kloak i åbent land hos Jens P. Jensen 5 PE WS BioClean. 
 • Kloak i åbent land hos Lasse Forbæk, 5 PE Beplantet filter fra Kilian Water.
 • Kloak i åbent Land hos Finn Dahl Hansen 5 PE Beplantet filter.
 • Jakob Nielsen, Pilerenseanlæg 5 PE.m. bundmembran.
 • Struer Forsyning Nedgrave nye vandledninger i Birkild, Fousing og Linde.
 • Sejbæk Dambrug i Sjørup: Ombygning af eks. dambrug til 12 stk. Økologiske jorddammer med separat recirkulering og beluftning.
 • Søbredden i Mejdal v. Holstebro, byggemodning til 5 stk. naturgrunde med meget speciel og unik udsigtsforhold.
 • Feddet i Brande, Byggemodning af 23 stk. byggegrunde med unikke omgivelser.
 • Feddet i Brande, etablering af 3 stk. store søer på ialt 10.000 m2 vandspejl.
 • Struer Kommune; Genslyngning af rørlagt vandløb ved Resen Mose.
 • Struer Kommune: Kloakopgaver i eks. hovedledninger, bl.a. Danmarksgade.
 • Struer Forsyning: Levering og nedgravning af ca. 5 km Ø 110 PE vandledning til Drikkevand, ved Birkildvej og Hedevej.
 • Tilsyns arbejde angående årlige eftersyn af Geomembraner i eks. laguner hos bl.a. Thise Mejeri, Daka i Hedensted, Karup Kartoffelmelfabrik, Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland i
 • Brande, Gerndrup Kartofler.
 • Ikast-Brande Kommune, etablering af stisystem til Feddet boligområde med 2 stk. broer over Brande Å.
 • Ikast-Brande Kommune, Fonnesbæk Dambrug Naturgenopretning m. Søer og gydebanker.
 • Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af 7km pumpeledninger til bl.a. vaskevand.
 • Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af PE membran som beklædning i ny 2.000 m3 lagertank til sprøjte protamylasse. Samt tilhørende anlægsarbejde til tanken.
 • Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af bygningsdele og belægninger til vaskekælder, vandland.
 • Karup Kartoffelmelfabrik, Etablering af 3 stk. 5.500 m3 lagertanke til Protamylasse, med tilhørende PEH rørsystemer.
 • Karup Kartoffelmelfabrik, samt 12 forskelliger kartoffelavlere til fabrikken: etablering af 12 stk.á 5.000 m3 Frugtvandslaguner med tilhørende hegn og rørsystem samt geomembraner.
 • KMC Renseanlæg i Brande, etablering af agri tank 2.350 m3 med tilhørende trykledninger.
 • KMC Renseanlæg i Brande: etablering af betonkar m. spalter for opbevaring af syretanke.
 • Karup Kartoffelmelfabrik: Levering og nedgravning af 40.000 m Ø 200 mm og 160 mm PN 6 trykrørsledninger med tilslutninger til 12 stk. frugtvandslaguner hos div. landmænd.
 • Holstebro Kommune Natur og Miljø afdelingen: Genslyngning af Lilleåens etape v. Christiansminde dambrug og Gl. Råsted Mølle Dambrug.
 • Holstebro Kommune Natur og Miljø: frilægning af Gjæven rørlagte vandløb i Sevel samt gennemførelse af udskiftning af Ø1000 mm Tunnelrør under Djeldvej og div. stenarbejde til
 •  vandløb.
 • Holstebro Kommune Natur og Miljø: Genslyngning af Hvolbæk i forbindelse med omlægning af vandføring uden om Holmesø.
 • Holstebro Kommune Natur og Miljø: Genetablering af Fleng Bæk, tidligere rørlagt til Borbjerg Mølle Sø nu omlagt til Holmgaard Å.
 • Karup Å Golfbane: Etablering af 9 hullers pay og play bane samt driving Range.
 • Hessellund Sø Camping: Etablering af 2.000 m2 Potte green "meget udfordrende".
 • Herning Golfbane: Omlægning af 1. og 11. Green med tilhørende nye bunkers.
 • Morsø Golfbane: Underentreprenør med ansvar for udførelse af 18 stk. greens med tilhørende bunkers og fairways
 • Storådalens Golfbane: Etablering af 18 hullers exclusiv golfbane med ált jordarbejde til bl.a. søer, vandingsanlæg, veje og pladser. Ombygning af eks. ejendom til Greenkeeper gård med
 • service værksted og kontor.
 • Struer Golfklub, renovering af Tee-steder v. hul 5, 8 og 9.
 • Resturant Falling Water, Storådalens golfbane: jord, beton og kloakarbejde i forbindelse med byggeriet.
 • Gråkjær staldbyg: jordentreprise til 3 stk. stalde ved Morten Bjerre, Sørvad.
 • Gråkjær Staldbyg: blandet jordarbejde og gyllesystemer til grisestald i Give.
 • Krabbe og Partner: jord, kloak og belægning til TWX ejendomme i Holstebro.
 • Krabbe og Partner: jord, kloak og belægning til 5.000 m2 Industri bygning ved HD ejendomme i Odense
 • LS Trapper og Stål i Ølgod, jord, kloak og belægning i underentreprise.
 • Fjernvarme i Struer Kommune, Underentreprenør til nedgravning af ca. 5 km fjernvarme ledninger i Vejrum.
 • Sica-Tech i Linde: Underentreprenør for etablering af 5.500 m2 sø, med tilhørende baneanlæg til Crosser. 
 • Etablering af Naturlige Søer og vandhuller hos bl.a. Nederkjærsholm i Thorning, Niels Ove Svarre i Filskov, Niels Anton Højgaard Gudum, Asger Graversen i Asp, Ib Mikkelsen Bur,
 • Storåens Golfbane i Holstebro, Karup Å Golfbane, Frank Eskesen i Thorning, Brian Ringsted Fousing, Lars Hviid i Bur. Jesper Ludvigsen Vejrum

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok